Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Børnehuset Falkonergården logo
Mobil menu

Om bestyrelsen

Som forældre har du mulighed for at få indflydelse på dagligdagen ved at blive valgt ind i forældrebestyrelsen.

Bestyrelsen mødes fire gange om året, hvor der informeres og drøftes mange forskellige emner, såsom nyt fra institutionen, økonomi og budgetter, nye tiltag samt forslag og indkomne punkter fra forældre.

Forældrebestyrelsen er et forum hvor vi drøfter gode ideer og har mange konstruktive debatter om, hvordan bestyrelse og institution i samarbejde kan arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for børnene.

Bestyrelsen har i samarbejde med lederen og medarbejderne i Falkonergården, kompetencer til at fastsætte de pædagogiske mål og principper for institutionen. Der udover er bestyrelsen med til at fastsætte principperne for anvendelsen af institutionens budgetramme.

Bestyrelsen har arbejdsgiver kompetence, og har derfor det overordnede ansvar for ansættelse og afskedigelse af institutionens personale. I praksis vil kompetencen til at ansætte og afskedige personale være delegeret til institutionslederen. Ligesom det er lederen der har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, og som sikrer, at der arbejdes i den retning principperne angiver. Lederen har ansvaret for, at forholdene i Falkonergården er forsvarlige.

Som medlem af forældrebestyrelsen har man tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter man er trådt ud af bestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen hvis du har ideer, spørgsmål eller noget du undrer dig over. Kontaktinformationer finder du under bestyrelsesmedlemmer. På personaleopslagstavlerne rundt om i huset, finder du også billeder af bestyrelsens medlemmer.

Som bestyrelse vil vi dog opfordre jer forældre til, at tage kontakt til det daglige personale og ledelsen, da det er dem, som er sammen med jeres barn i hverdagen, og derfor dem der kan afklare de fleste spørgsmål her og nu.

Valg til bestyrelsen (forældrerepræsentanter og suppleanter) vælges på det årlige forældremøde, der afholdes i efteråret med deltagelse af samtlige forældre, personale og bestyrelse. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år.

Formand og næsteformand udpeges af Børneringen og sidder i en periode af fire år af gangen.
Personalerepræsentant vælges af og blandt de ansatte i institutionen.